Zmena prevádzkovej doby dispečingu do 17:00 hod

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na letné obdobie upravujeme prevádzkovú dobu nášho dispečingu v pracovných dňoch na 8:00-17:00 hod.

Váš go4 team