Doručovanie zmlúv | go4 CONTRACT

Exkluzívna služba UZATVÁRANIE ZMLÚV CEZ KURIÉRA alebo GO4 CONTRACT spočíva v overení totožnosti a zabezpečení podpisu zmluvnej dokumentácie príjemcom prostredníctvom špeciálne vyškolených kuriérov.

Službu využívajú najmä banky, poisťovne, predajcovia energií, či mobilní operátori. Poskytujeme ju na území Slovenska (od roku 2010) a Českej republiky (2011), kde na tento účel spravujeme osobitnú sieť kuriérov, ktorí nedoručujú žiadne iné zásielky okrem zmlúv. Vďaka tomu dosahujeme najvyššiu možnú kvalitu a zákazníkom poskytujeme jedinečnú 99,9% garanciu bezchybnosti takto uzavretých kontraktov.

Popis najčastejších činností:

  • prevzatie alebo tlač dokumentov, kompletizácia zásielky,
  • SMS avízo o doručení
  • telefonické dohodnutie stretnutia s príjemcom,
  • overovanie totožnosti príjemcu podľa preukazu totožnosti,
  • kontrola ďalších prípadných dokladov,
  • overenie kópie alebo fotenie dokumentu,
  • zabezpečenie podpisu zmlúv príjemcom,
  • doručenie podpísanej dokumentácie späť odosielateľovi,
  • reporting.