Donáška jedla | go4 FOOD DELIVERY

Naša donášková služba od roku 2012 zabezpečuje prepravu hotových jedál, potravín, ale aj kvetov, drogistického tovaru a podobne na území Bratislavy. Odlišujeme sa najmä profesionalitou a flexibiným prístupom ku každému zákazníkovi.

  • Garantujeme dodržiavanie hygienických predpisov a všetkých legislatívou vyžadovaných náležitostí.
  • Zabezpečíme dostatočné kapacity kuriérov aj, alebo najmä, v obedných a večerných časoch.
  • Ponúkame možnosť spolupráce s reštauráciou v našom objednávkovom systéme alebo sa vieme prispôsobiť existujúcemu riešeniu.
  • Disponujeme profesionálnym dispečingom, ktorý nielen optimalizuje jednotlivé prepravy, ale zabezpečí aj riešenie otázok a problémov koncových zákazníkov.
  • Vďaka zázemiu našej kuriérskej služby sme výrazne rýchlejší, efektívnejší a najmä lacnejší ako vlastná donášková služba.
  • Na prepravu používame overené gastro a termoobaly, ktoré dodávame aj pre viaceré reštaurácie.
  • Ponúkame rôzne typy platby u kuriéra (hotovosť, platobná karta, Viamo).
  • Pri preprave využívame aj ekologických cyklokuriérov, vrátane možnosti zásobovania nákladnými bicyklami.