Urgentná ADR preprava | go4 MEDICAL

Špeciálne služby divízie go4 MEDICAL zabezpečujú urgentné ADR prepravy pre zdravotníctvo. Pre uvedené prepravy sú charakteristické extrémne požiadavky nielen na čas prepravy, ale aj prísne podmienky a garancie.

Dispečing 24/7/365
Tieto prepravy vyžadujú fungovanie v režime same day a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Non-stop pohotovostný dispečing na koordináciu kuriérov a príjem objednávok je úplnou samozrejmosťou.

Chránený teplotný režim
Poskytujeme garanciu zachovania požadovaného teplotného intervalu počas celej doby prepravy. Na prepravu využívame osobitne upravené vozidlá s chladiacim zariadením, špeciálne obaly a osobitne školený personál.

Okamžitý reakčný čas
Zmluvným zákazníkom garantujeme okamžité alebo časovo presne určené pristavenie vozidla podľa objednávky.

Najvýznamnejšou službou tejto divízie je preprava biologického materiálu neinfekčných vzoriek, napríklad vzorky krvi, slín alebo moču (klasifikované ako UN 3373, kategória biologickej substancie B). Ďalej sú to napríklad preprava liečiv a laboratórnych zvierat a mnohé ďalšie.