PALIVOVÝ PRÍPLATOK

V závislosti od vývoja cien kľúčovej nákladovej položky (PHM) účtujeme rovnako ako všetky kuriérske služby palivový príplatok. Palivový príplatok sa určuje ku dňu doručenia zásielky.

Palivový príplatok – cestná preprava:

ROK 2019
jún: 2,00 %
máj : 2,00 %
apríl : 1,00 %
marec : 1,00 %
február : 0,00 %
január : 1,00 %

ROK 2018
december : 2,00 %
november : 3,00 %
október : 2,00 %
september : 2,00 %

november 2014 až august 2018 : 0,00 %

Zmena výpočtu palivového príplatku pre cestnú prepravu platná od 1.6.2018:
K cenám účtujeme palivový príplatok v prípade, ak priemerná cena nafty dosiahne minimálne 1,20 €/liter. V takom prípade je palivový príplatok 1% za každých načatých 0,05 € nad uvedenú cenu. Príplatok platí vždy na kalendárny mesiac, vyhlasuje podľa priemernej týždennej ceny na Štatistickom úrade k 15-temu dňu v predošlom mesiaci.

Palivový príplatok – letecká preprava:

ROK 2019
jún : 17,50 %
máj : 17 %
apríl : 17 %
marec : 16,50 %
február : 14,50 %
január : 19 %

ROK 2018
december : 18,50 %
november : 17,50 %
október : 17,50 %
september : 17,50 %
august : 18 %
júl : 17 %
jún : 15,50 %
máj : 15,50 %
apríl : 16,50 %
marec : 15 %
február : 15 %
január : 14,50 %

ROK 2017
december : 14 %
november : 13,75 %
október : 13,25 %
september : 13,25 %
august : 13,75 %
júl : 14 %
jún : 13,75 %
máj : 14,25 %
apríl : 14 %
marec : 14 %
február : 13,25 %
január : 13,50 %

Zmena výpočtu palivového príplatku pre leteckú prepravu platná od 20.9.2016:
Palivový príplatok pre letecké expresné zásielky sa spravuje podľa: https://www.tnt.com/express/sk_sk/site/shipping-services/fuel-surcharges-europe.html. Príplatok platí vždy na kalendárny mesiac, vyhlasuje sa podľa výšky palivového príplatku k 20-temu dňu v predošlom mesiaci.