História

 • 2004 Vznik kuriérskej služby GO4 s.r.o.
 • 2005 Po prípravách a akvizícii dvoch menších kuriérskych služieb (B&F Courier a Rockytrans) zahájila spoločnosť GO4 svoju činnosť dňa 1.apríla 2005.
 • 2006 V tomto roku spustila GO4 ako jedna z prvých spoločností na Slovensku plnohodnotnú elektronickú fakturáciu vrátane zaručeného elektronického podpisu.
 • 2007 Počtom kuriérov, obratom ako aj celkovým počtom doručených zásielok sa GO4 stala najväčšou city-kuriérskou spoločnosťou na Slovensku.
 • 2008 GO4 zaviedla ako jediná city-kuriérska služba na Slovensku certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001:2008 (od roku 2018 necertifikovaný).
 • 2009 Celosvetová kríza zasiahla aj Slovensko a významne postihla aj naše odvetvie. S odstupom času však môžeme konštatovať, že sa nám cez neľahké obdobie podarilo skôr posilniť pozíciu lídra v city kuriérskych službách na Slovensku.
 • 2010 Spoločnosť GO4 začala poskytovať novú jedinečnú službu doručovanie zmlúv prostredníctvom špeciálnej siete kuriérov.
 • 2011 Kuriérska služba GO4 rozširuje pôsobnosť služby doručovanie zmlúv aj na územie Českej republiky. GO4 rozšírila portfólio svojich služieb o poštové služby, expresnú dopravnú zdravotnú službu, prepravu ADR (UN 3373, kategória biologickej substancie B) a prepravu osôb. Vytvorili sa dve samostatné divízie – go4 LOGISTIC a go4 MEDICAL.
 • 2012 GO4 prevzala konkurenčnú bratislavskú cyklokuriérsku službu, ktorá od januára 2013 pôsobí pod názvom Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.
 • 2013 Spoločnosť GO4 sa presťahovala do nových väčších priestorov na Slivkovú 12. Spoločnosť tak zväčšila rozlohu kancelárskych priestorov na viac ako dvojnásobok a získala najmä výrazne lepšie možnosti skladovania a manupilácie s tovarom.
 • 2014 Rok veľkých technologických zmien začal spustením do ostrej prevádzky webovej zákazníckej zóny na objednávanie a sledovanie zásielok. GO4 ako prvá kuriérska služba na Slovensku začína hodnotiť kvalitu práce kuriérov zákazníkmi cez aplikáciu Staffino (príchodom GDPR ukončené).
 • 2015 GO4 zavádza vlastnú mobilnú aplikáciu pre kuriérov na doručovanie zásielok a spúšťa novú webstránku. V spolupráci s dcérskou spoločnosťou Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. prináša na trh donáškovú službu na doručovanie a rozvoz jedál a potravín. Cyklokuriér Švihaj Šuhaj získava ocenenie Zelená firma roka 2014.
 • 2017 GO4 sa presťahovala do nových logistických priestorov na Prievozskú 34. Spoločnosť spustila prvú 100% elektrickú taxislužbu e-Taxi a ako prvá kuriérska služba na Slovensku sme zaradili do flotily plneelektrickú dodávku eNV200.
 • 2018 Za projekt e-TAXI sme získali ocenenie Zelená firma roka 2017. Spoločne s Cyklokuriér Švihaj Šuhaj sme spustili projekt Prekladisko pre pešiu zónu v Bratislave.