O NÁS

Už 14 rokov poskytujeme komplexné kuriérske služby. Neustále prinášame nové produkty na trh kuriérskych služieb v regióne CEE. Od roku 2007 sme najväčšou citykuriérskou službou na Slovensku, a to nielen v objeme expresne prepravených zásielok, ale aj kvalitatívnych štandardoch a inováciách.

 • sme registrovaný poštový podnik podľa zákona o poštových službách a sme tak pod dohľadom Poštového regulačného úradu, čo našim klientom zaručuje právnu bezvadnosť nami poskytovaných služieb a dodržiavanie kvalitatívnych štandardov,
 • máme zavedený a certifikovaný (od roku 2018 necertifikovaný) systém manažérstva kvality na kuriérske a doručovateľské služby podľa normy ISO 9001:2008,
 • sme registrovaný dodávateľ na Úrade pre verejné obstarávanie, a teda seriózny a zodpovedný podnikateľský subjekt pre štátne či obecné orgány a inštitúcie, ktorý hradí svoje záväzky voči štátu a partnerom,
 • ako prvá kuriérska služba na Slovensku, a ako jedna z prvých spoločností na Slovensku vôbec, používame plnohodnotnú elektronickú fakturáciu, vrátane elektronického podpisu v zmysle par. 3 zákona č. 215/2002 Z.z.,
 • máme vlastný riadiaci softvér a mobilnú aplikáciu, ktoré našim kuriérom i dispečerom pomáhajú byť rýchlejší, ekologickejší, efektívnejší a mať všetky zásielky stále pod kontrolou,
 • zabezpečujeme ADR prepravu, najmä urgentnú prepravu biologického materiálu  (UN 3373, kategória biologickej substancie B),
 • sme účastníkom projektu EKOprofit Bratislava, kde sme získali ocenenie za implementáciu opatrení na ochranu životného prostredia podľa programu Öko Business Plan Wien,
 • sme pridruženým členom Slovenskej franchisingovej asociácie,
 • poskytujeme najkomplexnejšie kuriérske služby na trhu anytime, anything, anywhere,
 • pre zmluvných zákazníkov doručujeme nonstop (24 hodín denne, 7 dní v týžni, 365 dní v roku).
 • GO4 vstúpila začiatkom roka 2017 do Slovenskej asociácie pre elektromobilitu
 • naša dcérska spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj získala ocenenie Zelená firma roka 2014 a náš projekt e-Taxi získal ocenenie Zelená firma roka 2017.

Od roku 2012 rozvíjame našu dcérsku spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., ktorá je ekologickou alternatívou pre doručovanie zásielok v širšom centre mesta. Zaviedli sme prepravu nákladnými bicyklami (cargobikes), vytvorili projekt URBAN LOGISTIKY pre ekologické zásobovanie centra mesta Bratislavy. Od januára 2018 spoločne prevádzkujeme Prekladisko tovaru pre oblasť pešej zóny v Bratislave.