Kuriérske služby GO4 opäť s najvyšším hodnotením

V mesiaci október sme po dvoch rokoch opätovne zrealizovali prieskum spokojnosti s kuriérskymi službami GO4 u našich zákazníkov. Celkové hodnotenie sme obdržali na úrovni 1,20, čo je oproti poslednému zisťovaniu v roku 2006 (známka 1,31) ešte lepšie hodnotenie. Toto hodnotenie je o to cennejšie, že sme tentoraz obdržali takmer dvojnásobný počet vyplnených dotazníkov ako pred dvoma rokmi.

Hodnotenie prebiehalo vo viacerých kategóriách. Hodnotilo sa systémom školských známok (1-5). Osobitne sme zisťovali spokojnosť s prácou kuriérov, dispečerov, riešením reklamácií a vyúčtovaním služieb. Najslabšiu známku (hodnotenie 1,4) sme získali za dovolateľnosť na dispečing, čo nás inšpirovalo k doplneniu počtu dispečerských liniek o nové číslo 0917/464464. Naopak najlepšie hodnotenie získali samotní naši go4kuriéri. 🙂

Veľmi nás teší, že najčastejšou odpoveďou na spokojnosť s riešením reklamácií bolo “doteraz sme nemuseli riešiť”. Pričom z ostatných odpovedí sme získali skvelú známku 1,2.

Všetkým našim pracovníkom teda ďakujeme za dobre odvádzanú prácu a všetkým našim skvelým zákazníkom ďakujeme za priazeň.

Váš go4team