Informácia o vývoji GO4 GROUP a počte reklamácií za rok 2018

Kuriérska služba GO4 s.r.o. a jej dcérske spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., Donášková služba s.r.o. a Rozvoz a donáška s.r.o. (ďalej len GO4 GROUP) zaznamenali za rok 2018 sumárny finančný obrat vo výške 1,44 mil. €, čo predstavuje rovnaký výsledok ako v roku 2017.

GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2018 celkovo 11 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,006 % z celkového počtu 191 500 doručených zásielok za rok 2018.V porovnaní s rokom 2017, keď sme zaznamenali 5 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu nárastu z 0,003 % na 0,006 %. K dôvodom reklamácií v roku 2018 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (5 prípadov) a chyba pri vyúčtovaní zásielky (3 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2018 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.