Informácia o vývoji GO4 GROUP a počte reklamácií za rok 2017

Kuriérska služba GO4 s.r.o. a jej dcérske spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., Donášková služba s.r.o. a Rozvoz a donáška s.r.o. (ďalej len GO4 GROUP) zaznamenali za rok 2017 finančný obrat vo výške 1,44 mil. €, čo predstavuje medziročný rast vo výške 26 %. Na celkovom raste obratu sa podieľali najmä divízie go4 MEDICAL, go4 FOOD DELIVERY a v neposlednom rade aj úplne nová divízia a nový samostatný brend e-TAXI.

Rok 2017 považuje manažment GO4 GROUP celkovo za úspešný vďaka presťahovaniu sa do výrazne väčších logisticých priestorov na Prievozskej 34, realizácii aprílového Cyklofestivalu v priestoroch Starej Tržnice, spusteniu prevádzky 1. zero emission taxislužby v Bratislave. V lete sa Cyklokuriér Švihaj Šuhaj stal partnerom projektu up! city, kde je ich úlohou zabezpečenie prevádzky požičovne. Koncom roka 2017 sa dohodli GO4 s.r.o. a Hotel Kyjev na prenajatí skladových priestorov, kde sa bude postupne rozvíjať projekt prekladiska tovaru pre pešiu zónu.

Do roka 2018 plánuje GO4 v spolupráci so Švihaj Šuhaj a ďaľšími výzmnamnými partnermi výrazne rozvinúť projekt ZEUS (Zero Emission Delivery Services), ktorý zastrešuje projekt zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami, prekladisko tovaru pre pešiu zónu, elektrické taxíky a doručovanie elektrickými dodávkovými vozidlami.

GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2017 celkovo 5 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,003 % z celkového počtu 166 570 doručených zásielok za rok 2017.V porovnaní s rokom 2016, keď sme zaznamenali 7 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu poklesu z 0,004% na 0,003 %. K dôvodom reklamácií v roku 2017 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (1 prípad) a chyba pri vyúčtovaní zásielky (1 prípad).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2017 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.