Informácia o počte reklamácií za rok 2016

Kuriérska služba GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2016 celkovo 7 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,004 % z celkového počtu 160 762 zásielok za rok 2016.

V porovnaní s rokom 2015, keď sme zaznamenali 6 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu poklesu z 0,006% na 0,004 %. K dôvodom reklamácií v roku 2016 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (1 prípad) a neskoré doručenie zásielky (2 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2016 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.