Garantované bezemisné doručovanie zásielok od výrobcu až ku zákazníkovi.

Kuriérska spoločnosť GO4, ako prvá na Slovensku zaviedla od januára 2017 do testovacej prevádzky bezemisné doručovanie v kombinácii plne elektrická dodávka eNV200 a nákladných bicyklov. Keďže pilotná prevádzka sa počas niekoľkomesačného obdobia osvedčila, spoločnosť sa rozhodla spustiť ostrú prevádzku. Od 18.10.2017 dokáže GO4 garantovať svojim zákazníkom, ako jediná kuriérska služba na Slovensku, úplne jedinečnú ekologickú možnosť doručovania zásielok.

Josef Ošlejšek, riaditeľ spoločnosti GO4, s.r.o. vysvetľuje dôvody zavedenia novej služby: „Uvedenou službou chceme osloviť najmä ekologicky zmýšľajúce spoločnosti, ktoré vyrábajú ekologické produkty, avšak ich cesta od výroby ku konečnému zákazníkovi bola doteraz zbytočnou záťažou pre životné prostredie.“

Po tom, čo spoločnosť spustila prvú bezemisnú taxislužbu na Slovensku e-Taxi, je bezemisné doručovanie zásielok v tomto roku ďalším významným krokom k ochrane životného prostredia. Podmienky fungovania uvedenej služby sa definujú osobitne na potreby každého jedného zákazníka, aby distribučný reťazec zohľadňoval všetky zákonom stanovené parametre ako aj požiadavky zákazníkov.

GO4, s.r.o. poskytuje komplexné kuriérske služby do celého sveta. Je lídrom na trhu citykuriérskych služieb na území Slovenska. Špecializujeme sa aj na doručovanie zmlúv najmä pre bankové inštitúcie, prepravu biologického materiálu a urgentnú prepravu v režime same day na území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Dcérska spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj je držiteľom ocenenia Zelená firma roka 2014.

 ekologický elektromobil

Elektromobil Nissan e-NV200