KURIÉRSKE SLUŽBY

Dovolíme si tvrdiť, že nie je kuriér ako kuriér.

Podľa Wikipédie je kuriér “osoba, ktorá dopravuje dôležité diplomatické alebo vojenské správy, ktoré nemožno zveriť pošte“ alebo „zvláštny (a rýchly) posol“. Osoba, ktorá má zásielku pod neustálou osobnou kontrolou, vo vlastnej zodpovednosti od jej vyzdvihnutia po jej naozaj expresné doručenie počítanom na minúty. Toto je pôvodný význam profesie KURIÉR.

Dnes túto službu pre jej prevádzkovú náročnosť poskytuje máloktorá “kuriérska” spoločnosť. Prakticky len tie citykuriérske. A medzi nimi sme na Slovensku líder už od roku 2007.