Informácia o vývoji GO4 GROUP a počte reklamácií za rok 2018

Kuriérska služba GO4 s.r.o. a jej dcérske spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., Donášková služba s.r.o. a Rozvoz a donáška s.r.o. (ďalej len GO4 GROUP) zaznamenali za rok 2018 sumárny finančný obrat vo výške 1,44 mil. €, čo predstavuje rovnaký výsledok ako v roku 2017.

GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2018 celkovo 11 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,006 % z celkového počtu 191 500 doručených zásielok za rok 2018.V porovnaní s rokom 2017, keď sme zaznamenali 5 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu nárastu z 0,003 % na 0,006 %. K dôvodom reklamácií v roku 2018 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (5 prípadov) a chyba pri vyúčtovaní zásielky (3 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2018 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.

Vianočné rozvozy zásielok 2018

Ako každý rok, uverejňujeme cenník na vianočné rozvozy zásielok. Rovnako tak uvádzame aj prehľad aktuálnych voľných kapacít našich kuriérov na toto obdobie.

Aktuálne voľné kapacity:
10.-14.12.2018 … obsadené
17.-21.12.2018 … obsadené

Cenník vianočných rozvozov pre zásielky do 4 kg pre územie celej Bratislavy:
do 7.12.2018 …… zmluvný zákazník od 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci od 5,50 €/zásielka,
10.-14.12.2018 … zmluvný zákazník od 5,50 €/zásielka; ostatní zákazníci od 6,50 €/zásielka,
17.-21.12.2018 … zmluvný zákazník od 6,50 €/zásielka;
od 2.1.2019 …….. zmluvný zákazník 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,50 €/zásielka.

Cenník v pdf

Pri rezervácii uprednostňujeme našich zmluvných zákazníkov.
Ceny sú uvedené bez DPH a palivového príplatku.

Poznámky:
1 balík = 1 zásielka. Čiže pri doručovaní viacerých balíkov na jednu adresu sa účtuje každý osobitne.
Doručujeme v režime D+3, čiže do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia. Posledné možné prevzatie zásielok na doručenie pred Vianocami je piatok 14.12.2018. Zásielky prevzaté po tomto termíne už budú čiastočne doručované po 2.1.2018 (bez ohľadu na počet zásielok v rozvoze).

Termín 17.-21.12.2018 celkovo už na doručovanie neodporúčame. Podľa našich skúseností veľká časť príjemcov bude nedostupná a doručovanie sa tak enormne predraží z dôvodu potreby opakovaného doručovania (spoplatňuje sa každý pokus o doručenie).

V dňoch 24.-26.12. a 31.12-1.1. máme zatvorené.

Váš go4 team

GO4 výrazne zvýšila trhový podiel na trhu kuriérskych služieb na Slovensku

Od 1.11.2018 sa uskutočnila plánovaná fúzia kuriérskych spoločností GO4 s.r.o. a BIG Courier s.r.o. Spoločnosť BIG Courier je špecialista na rozvozy zásielok v Bratislave a okolí najmä pre významných predajcov elektrotechniky a informačných technológií pôsobiaca na trhu od roku 2005. GO4 sa tak posilnila nielen o rad nových zákazníkov, ale aj o nových pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v logistike.

VIA BONA

Vážení zákazníci, máme veľkú radosť, že nadácia Via Bona vybrala za náš projekt www.e-taxi.sk na CENU VEREJNOSTI ZA ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE. Ak fandíte menšiemu znečisteniu ovzdušia, menšej hlučnosti v meste a serióznemu podnikaniu v taxislužbe, skrátka FRESH AIR, FRESH TAXI, hlasujte prosím za GO4.

Ďakujeme.

Váš go4 team

Informácia o vývoji GO4 GROUP a počte reklamácií za rok 2017

Kuriérska služba GO4 s.r.o. a jej dcérske spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., Donášková služba s.r.o. a Rozvoz a donáška s.r.o. (ďalej len GO4 GROUP) zaznamenali za rok 2017 finančný obrat vo výške 1,44 mil. €, čo predstavuje medziročný rast vo výške 26 %. Na celkovom raste obratu sa podieľali najmä divízie go4 MEDICAL, go4 FOOD DELIVERY a v neposlednom rade aj úplne nová divízia a nový samostatný brend e-TAXI.

Rok 2017 považuje manažment GO4 GROUP celkovo za úspešný vďaka presťahovaniu sa do výrazne väčších logisticých priestorov na Prievozskej 34, realizácii aprílového Cyklofestivalu v priestoroch Starej Tržnice, spusteniu prevádzky 1. zero emission taxislužby v Bratislave. V lete sa Cyklokuriér Švihaj Šuhaj stal partnerom projektu up! city, kde je ich úlohou zabezpečenie prevádzky požičovne. Koncom roka 2017 sa dohodli GO4 s.r.o. a Hotel Kyjev na prenajatí skladových priestorov, kde sa bude postupne rozvíjať projekt prekladiska tovaru pre pešiu zónu.

Do roka 2018 plánuje GO4 v spolupráci so Švihaj Šuhaj a ďaľšími výzmnamnými partnermi výrazne rozvinúť projekt ZEUS (Zero Emission Delivery Services), ktorý zastrešuje projekt zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami, prekladisko tovaru pre pešiu zónu, elektrické taxíky a doručovanie elektrickými dodávkovými vozidlami.

GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2017 celkovo 5 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,003 % z celkového počtu 166 570 doručených zásielok za rok 2017.V porovnaní s rokom 2016, keď sme zaznamenali 7 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu poklesu z 0,004% na 0,003 %. K dôvodom reklamácií v roku 2017 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (1 prípad) a chyba pri vyúčtovaní zásielky (1 prípad).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2017 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.

Cenník na vianočné rozvozy zásielok 2017

Ako každý rok, uverejňujeme s časovým predstihom cenník na vianočné rozvozy zásielok. Rovnako tak uvádzame aj prehľad aktuálnych voľných kapacít našich kuriérov na toto obdobie.

Voľné kapacity (k 11.12.2017):
18.-22.12.2017 … kapacity sú už obsadené

Cenník vianočných rozvozov pre zásielky do 4 kg pre územie celej Bratislavy:
do 1.12.2017 …… zmluvný zákazník 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,50 €/zásielka,
4.-8.12.2017 ……. zmluvný zákazník 5,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,00 €/zásielka,
11.-15.12.2017 … zmluvný zákazník 5,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,50 €/zásielka,
18.-22.12.2017 … zmluvný zákazník 6,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 7,00 €/zásielka,
od 2.1.2018 …….. zmluvný zákazník 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,50 €/zásielka.

Pri rezervácii uprednostňujeme našich zmluvných zákazníkov.
Ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámky:
1 balík = 1 zásielka. Čiže pri doručovaní viacerých balíkov na jednu adresu sa účtuje každý osobitne.
Doručujeme v režime D+3, čiže do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia. Posledné možné prevzatie zásielok na doručenie pred Vianocami je pondelok 18.12.2017. Zásielky prevzaté po tomto termíne už budú čiastočne doručované po 2.1.2018 (bez ohľadu na počet zásielok v rozvoze).

Termín 18.-22.12.2017 celkovo už na doručovanie neodporúčame. Podľa našich skúseností veľká časť príjemcov bude nedostupná a doručovanie sa tak enormne predraží z dôvodu potreby opakovaného doručovania (spoplatňuje sa každý pokus o doručenie).

Váš go4 team

Garantované bezemisné doručovanie zásielok od výrobcu až ku zákazníkovi.

Kuriérska spoločnosť GO4, ako prvá na Slovensku zaviedla od januára 2017 do testovacej prevádzky bezemisné doručovanie v kombinácii plne elektrická dodávka eNV200 a nákladných bicyklov. Keďže pilotná prevádzka sa počas niekoľkomesačného obdobia osvedčila, spoločnosť sa rozhodla spustiť ostrú prevádzku. Od 18.10.2017 dokáže GO4 garantovať svojim zákazníkom, ako jediná kuriérska služba na Slovensku, úplne jedinečnú ekologickú možnosť doručovania zásielok.

Josef Ošlejšek, riaditeľ spoločnosti GO4, s.r.o. vysvetľuje dôvody zavedenia novej služby: „Uvedenou službou chceme osloviť najmä ekologicky zmýšľajúce spoločnosti, ktoré vyrábajú ekologické produkty, avšak ich cesta od výroby ku konečnému zákazníkovi bola doteraz zbytočnou záťažou pre životné prostredie.“

Po tom, čo spoločnosť spustila prvú bezemisnú taxislužbu na Slovensku e-Taxi, je bezemisné doručovanie zásielok v tomto roku ďalším významným krokom k ochrane životného prostredia. Podmienky fungovania uvedenej služby sa definujú osobitne na potreby každého jedného zákazníka, aby distribučný reťazec zohľadňoval všetky zákonom stanovené parametre ako aj požiadavky zákazníkov.

GO4, s.r.o. poskytuje komplexné kuriérske služby do celého sveta. Je lídrom na trhu citykuriérskych služieb na území Slovenska. Špecializujeme sa aj na doručovanie zmlúv najmä pre bankové inštitúcie, prepravu biologického materiálu a urgentnú prepravu v režime same day na území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Dcérska spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj je držiteľom ocenenia Zelená firma roka 2014.

 ekologický elektromobil

Elektromobil Nissan e-NV200

Informácia o počte reklamácií za rok 2016

Kuriérska služba GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2016 celkovo 7 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,004 % z celkového počtu 160 762 zásielok za rok 2016.

V porovnaní s rokom 2015, keď sme zaznamenali 6 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu poklesu z 0,006% na 0,004 %. K dôvodom reklamácií v roku 2016 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (1 prípad) a neskoré doručenie zásielky (2 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2016 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.

Oznam o sťahovaní

Vážení zákazníci,

sťahujeme sa do väčších priestorov a od 23.1.2017 nás nájdete už na novej adrese Prievozská 34, 821 05 Bratislava.

Váš go4 team

PF 2017

Milí zákazníci,

želáme vám po všetkých stránkach úspešný nový rok 2017 😉

Váš go4 team