Cenník na vianočné rozvozy zásielok 2017

Ako každý rok, uverejňujeme s časovým predstihom cenník na vianočné rozvozy zásielok. Rovnako tak uvádzame aj prehľad aktuálnych voľných kapacít našich kuriérov na toto obdobie.

Voľné kapacity (k 11.12.2017):
18.-22.12.2017 … kapacity sú už obsadené

Cenník vianočných rozvozov pre zásielky do 4 kg pre územie celej Bratislavy:
do 1.12.2017 …… zmluvný zákazník 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,50 €/zásielka,
4.-8.12.2017 ……. zmluvný zákazník 5,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,00 €/zásielka,
11.-15.12.2017 … zmluvný zákazník 5,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,50 €/zásielka,
18.-22.12.2017 … zmluvný zákazník 6,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 7,00 €/zásielka,
od 2.1.2018 …….. zmluvný zákazník 4,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,50 €/zásielka.

Pri rezervácii uprednostňujeme našich zmluvných zákazníkov.
Ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámky:
1 balík = 1 zásielka. Čiže pri doručovaní viacerých balíkov na jednu adresu sa účtuje každý osobitne.
Doručujeme v režime D+3, čiže do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia. Posledné možné prevzatie zásielok na doručenie pred Vianocami je pondelok 18.12.2017. Zásielky prevzaté po tomto termíne už budú čiastočne doručované po 2.1.2018 (bez ohľadu na počet zásielok v rozvoze).

Termín 18.-22.12.2017 celkovo už na doručovanie neodporúčame. Podľa našich skúseností veľká časť príjemcov bude nedostupná a doručovanie sa tak enormne predraží z dôvodu potreby opakovaného doručovania (spoplatňuje sa každý pokus o doručenie).

Váš go4 team

Garantované bezemisné doručovanie zásielok od výrobcu až ku zákazníkovi.

Kuriérska spoločnosť GO4, ako prvá na Slovensku zaviedla od januára 2017 do testovacej prevádzky bezemisné doručovanie v kombinácii plne elektrická dodávka eNV200 a nákladných bicyklov. Keďže pilotná prevádzka sa počas niekoľkomesačného obdobia osvedčila, spoločnosť sa rozhodla spustiť ostrú prevádzku. Od 18.10.2017 dokáže GO4 garantovať svojim zákazníkom, ako jediná kuriérska služba na Slovensku, úplne jedinečnú ekologickú možnosť doručovania zásielok.

Josef Ošlejšek, riaditeľ spoločnosti GO4, s.r.o. vysvetľuje dôvody zavedenia novej služby: „Uvedenou službou chceme osloviť najmä ekologicky zmýšľajúce spoločnosti, ktoré vyrábajú ekologické produkty, avšak ich cesta od výroby ku konečnému zákazníkovi bola doteraz zbytočnou záťažou pre životné prostredie.“

Po tom, čo spoločnosť spustila prvú bezemisnú taxislužbu na Slovensku e-Taxi, je bezemisné doručovanie zásielok v tomto roku ďalším významným krokom k ochrane životného prostredia. Podmienky fungovania uvedenej služby sa definujú osobitne na potreby každého jedného zákazníka, aby distribučný reťazec zohľadňoval všetky zákonom stanovené parametre ako aj požiadavky zákazníkov.

GO4, s.r.o. poskytuje komplexné kuriérske služby do celého sveta. Je lídrom na trhu citykuriérskych služieb na území Slovenska. Špecializujeme sa aj na doručovanie zmlúv najmä pre bankové inštitúcie, prepravu biologického materiálu a urgentnú prepravu v režime same day na území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Dcérska spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj je držiteľom ocenenia Zelená firma roka 2014.

 ekologický elektromobil

Elektromobil Nissan e-NV200

Informácia o počte reklamácií za rok 2016

Kuriérska služba GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2016 celkovo 7 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,004 % z celkového počtu 160 762 zásielok za rok 2016.

V porovnaní s rokom 2015, keď sme zaznamenali 6 oprávnených reklamácií, došlo k percentuálnemu poklesu z 0,006% na 0,004 %. K dôvodom reklamácií v roku 2016 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (3 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (1 prípad) a neskoré doručenie zásielky (2 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2016 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.

Oznam o sťahovaní

Vážení zákazníci,

sťahujeme sa do väčších priestorov a od 23.1.2017 nás nájdete už na novej adrese Prievozská 34, 821 05 Bratislava.

Váš go4 team

PF 2017

Milí zákazníci,

želáme vám po všetkých stránkach úspešný nový rok 2017 😉

Váš go4 team

Cenník na vianočné rozvozy zásielok 2016

Ako každý rok, uverejňujeme s časovým predstihom cenník na vianočné rozvozy zásielok. Rovnako tak uvádzame aj prehľad aktuálnych voľných kapacít našich kuriérov na toto obdobie.

Voľné kapacity (k 19.12.2016): OBSADENÉ

Cenník vianočných rozvozov pre zásielky do 4 kg pre územie celej Bratislavy:
do 2.12.2016 …… zmluvný zákazník 4,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,00 €/zásielka,
5.-9.12.2016 ……. zmluvný zákazník 5,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,00 €/zásielka,
12.-16.12.2016 … zmluvný zákazník 5,50 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,50 €/zásielka,
19.-23.12.2016 … zmluvný zákazník 6,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 7,00 €/zásielka,
od 2.1.2017 …….. zmluvný zákazník 4,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,00 €/zásielka.

Pri rezervácii uprednostňujeme našich zmluvných zákazníkov.
Ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámky:
1 balík = 1 zásielka. Čiže pri doručovaní viacerých balíkov na jednu adresu sa účtuje každý osobitne.
Doručujeme v režime D+3, čiže do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia. Posledné možné prevzatie zásielok na doručenie pred Vianocami je utorok 20.12.2016. Zásielky prevzaté po tomto termíne už budú čiastočne doručované po 2.1.2017 (bez ohľadu na počet zásielok v rozvoze).

Termín 21.-23.12.2016 celkovo už na doručovanie neodporúčame. Podľa našich skúseností veľká časť príjemcov bude nedostupná a doručovanie sa tak enormne predraží z dôvodu potreby opakovaného doručovania (spoplatňuje sa každý pokus o doručenie).

Počas sviatkov nepracujeme okrem víkendov v tieto dni: 26.12.2016 a 6.1.2017.
V termíne 27.-30.12.2016 pracujeme v obmedzenom režime s výrazne nižším počtom kuriérov.

Váš go4 team

Informácia o počte reklamácií za rok 2015

Kuriérska služba GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2015 celkovo 6 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,006 % z celkového počtu 107 370 zásielok za rok 2015.

V porovnaní s rokom 2014, keď sme zaznamenali 14 oprávnených reklamácií, tak došlo k percentuálnemu poklesu z 0,014% na 0,006%. K dôvodom reklamácií v roku 2015 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (2 prípady), poškodenie alebo strata zásielky (3 prípady) a neskoré doručenie zásielky (1 prípad).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2015 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.

Cenník na vianočné rozvozy zásielok 2015

Ako každý rok, uverejňujeme s časovým predstihom cenník na vianočné rozvozy zásielok. Rovnako tak uvádzme aj prehľad aktuálnych voľných kapacít našich kuriérov na toto obdobie.

Voľné kapacity:
14.-23.12.2015 … OBSADENÉ

Cenník vianočných rozvozov pre zásielky do 4 kg pre územie celej Bratislavy:
do 4.12.2015 …… zmluvný zákazník 4,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,00 €/zásielka,
7.-11.12.2015 ….. zmluvný zákazník 5,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 6,00 €/zásielka,
14.-23.12.2015 … zmluvný zákazník 6,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 7,00 €/zásielka,
od 4.1.2015 …….. zmluvný zákazník 4,00 €/zásielka; ostatní zákazníci 5,00 €/zásielka.

Pri rezervácii uprednostňujeme našich zmluvných zákazníkov.
Ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámky:
1 balík = 1 zásielka. Čiže pri doručovaní viacerých balíkov na jednu adresu sa účtuje každý osobitne.
Doručujeme v režime D+3, čiže do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia. Posledné možné prevzatie zásielok na doručenie pred Vianocami je piatok 18.12.2015. Zásielky prevzaté po tomto termíne už budú čiastočne doručované po sviatkoch (bez ohľadu na počet zásielok v rozvoze).

Termín 21.-23.12.2015 celkovo už na doručovanie neodporúčame. Podľa našich skúseností veľká časť príjemcov bude nedostupná a doručovanie sa tak enormne predraží z dôvodu potreby opakoveného doručovania (spoplatňuje sa každý pokus o doručenie).

Počas sviatkov nepracujeme okrem víkendov v tieto dni: 24.-25.12.2015, 31.12.2015-1.1.2016 a 6.1.2016.
V termíne 28.-30.12.2015 pracujeme v obmedzenom režime s výrazne nižším počtom kuriérov.

Váš go4 team

10. výročie kuriérskej služby GO4

1. apríla oslavujeme 10 rokov od spustenia ostrej prevádzky kuriérskej služby GO4. Za toto obdobie činnosti sme získali nielen pozíciu lídra trhu citykuriérskych služieb, ale aj renomé najinovatívnejšej kuriérskej služby na Slovensku. Sme špecialisti na expresnú prepravu zásielok do celého sveta, zabezpečujeme prepravu biologického materiálu, sme poštový podnik a dodávateľ väčšiny bankových inštitúcií s produktom doručovanie zmlúv. Začiatkom roku 2015 sme spustili donášku jedla spoločne s našou dcérskou spoločnosťou Cyklokuriér Švihaj Šuhaj. Medzi našich zákazníkov patria významné medzinárodné spoločnosti ako Accenture, Merck, Nissan, Sony, Volkswagen, ale aj významné slovenské subjekty ako Ekonomická univerzita v Bratislave, kaviarne Foxford, Ministerstvo hospodárstva SR, týždenník Trend a mnohí ďalší.

Informácia o počte reklamácií za rok 2014

Kuriérska služba GO4 s.r.o. zaznamenala v roku 2014 celkovo 14 oprávnených reklamácií, čo predstavovalo 0,014 % z celkového počtu 98 000 zásielok za rok 2014.

V porovnaní s rokom 2013, keď sme zaznamenali 12 oprávnených reklamácií, tak došlo k percentuálnemu nárastu z 0,012% na 0,014 % v roku 2014. K hlavným dôvodom reklamácií v roku 2014 patrili, nedodržanie podmienok doručovania (7 prípadov), poškodenie alebo strata zásielky (4 prípady) a neskoré doručenie zásielky (3 prípady).

Táto informácia je súčasne aj správou o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2014 podľa par. 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov.