Hodnotenie spokojnosti zákazníkov cez aplikáciu

GO4 kuriér, v snahe o nestále zlepšovanie kvality svojich kuriérskych služieb, vsadil tentoraz na nové moderné riešenie – aplikáciu Staffino. Uvedená aplikácia umožní adresnejšie a najmä okamžité hodnotenie jednotlivých go4 kuriérov ako aj go4 dispečingu.